Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Activitats extraescolars
El curs 2019-2020, les activitats extraescolars de tarda de l'escola estaran dinamitzades per l'Associació educativa Kampi Ki Pugui:

kampikipugui_logo


OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019/2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
FUTBOL SALA 1
(P4-1r) 
pista 
TEATRE
(2n-6è)
sala de miralls
PATINATGE 1
(P4-1r)
pista
TASTA-ESPORTS 
(P4-1r) 
pati de dalt 
FUTBOL SALA 2
(2n-6è) 
pista  
INICIACIÓ MUSICAL
(P4-1r) 
biblioteca 
PATINATGE 2
(2n-6è) 
pista  
BÀSQUET
(2n-6è) 
pista  
GUITARRA
(2n-6è) 
biblioteca 
ROBES i FILS
(2n-6è) 
biblioteca 
ESCACS
(1r-6è) 
biblioteca
CIRC
(2n-6è) 
porxos 
DANSES URBANES
(2n-6è) 
sala de miralls
ROBÒTICA INICIACIÓ
(1r-6è) 
informàtica 
DANSES URBANES
(P4-1er) 
sala de miralls
TEATRE
(P4-1r) 
sala de miralls
CANT CORAL
(2n-6è)
plàstica
CUINA
(P4-3r) 
plàstica 
DIBUIX
(2n-6è) 
plàstica
ENJOY
(P4-P5) 
menjador

CIRC
(P4-1r) 
porxo
MANUALITATS
(2n-6è)
plàstica
L'horari per a la realització de les activitats extraescolars és de 17:00 a 18:00 h. Abans de l'activitat (16:30-17:00) l'equip de monitors/es estan amb els nens i nenes a la pista i s'aprofita per berenar i jugar, sota la seva supervisió.

Podeu trobar la descripció de les activitats, dates d'inscripció, de tasteig i d'inici d'activitats, així com les quotes al Fulletó informatiu i el detall dels objectius de les activitats al Projecte d'extraescolars 2019-2020.

- Inscripcions del 12 al 20 de setembre. S'haurà de lliurar la fitxa d'inscripció, la fitxa sanitària i la documentació especificada al formulari a Secretaria de l'AFA. Atenció: la robòtica té una disponibilitat màxima de 12 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció i la resta quedaran a la llista d’espera. .

- Tasteig d'activitats del 16 al 20 de setembre: durant aquesta setmana els nens i nenes podran provar les activitats i les famílies podran demanar informació directament a l'equip de monitors/es de Kampi Ki Pugui.

- Inici d'activitats: dilluns 23 de setembre
(Atenció: dimarts 23 de setembre és dia festiu)

La primera setmana tots els nens i nenes inscrits faran les activitats corresponents. Si finalment alguna activitat no té prou persones inscrites, en finalitzar la primera sessió l'equip de Kampi Ki Pugui parlarà amb les famílies per poder oferir alternatives.

Es recorda també que el material que es necessiti per l’activitat (guitarra, patins, etc.) no es podrà guardar a consergeria ni a cap lloc de l’escola, els nens i nenes l’hauran de dur cada dia que es faci l’extraescolar.

IMPORTANT: 

La contractació de les activitats extraescolars és per a tot el trimestre. Per tant en cas de baixa no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major. El cost total de l'activitat s'haurà d'abonar en tres rebuts a l'inici de cada trimestre escolar (octubre 2019, gener 2020, abril 2020).

Les altes, baixes o canvis d'activitats s'han de gestionar a la secretaria de l'AFA abans del dia 13 de desembre de 2019 i 27 de març de 2020, respectivament.

ATENCIÓ: Per al càlcul de quotes trimestrals del curs 2019/2020 s'ha tingut en compte que les l'últim trimestre del curs serà més curt que altres anys i s'ha decidit adaptar les quotes, sense que això afecti a la totalitat de la tarifa anual.


RECORDATORI!!
Des del curs 2019-2020, l'AMPA Estel Guinardó és entitat homologada pel Consell de l'Esport Escolar i, per tant, entra dins del Pla de l'Esport Català de Barcelona que ofereix beques per a la realització d'activitats extraescolars esportives.

Al següent enllaç trobareu els detalls dels requisits i procés per sol·licitar beca esportiva del curs passat: http://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069

A principi de curs es publicaran els detalls de dates i procés de sol.licitud de beques esportives.

CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort