Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Dimarts 21 d'octubre, 17.15 hores, assemblea general!!

Dimarts que ve, 21 d’octubre, celebrarem l’assemblea general de l'AMPA. Serà a les 17.15 al menjador i hi haurà servei d'acollida.
A l'escola l'AMPA som totes les famílies, motiu pel qual és important que ens trobem una vegada l'any a l'assemblea general.

L'ordre del dia previst és el següent:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior
2. Informacions del director de l'escola
3. Informacions de la presidenta i les comissions de l'AMPA
4. Aprovació, si s'escau, dels comptes del curs 2013-2014
5. Aprovació, si s'escau, del pressupost del curs 2014-2015
6. Incorporació de nous membres a la junta directiva de l'AMPA
7. Torn obert de paraules

A la secció de documents hi trobareu l'acta de l'assemblea del curs passat i la proposta de pressupost.
 

actualitat

tots som l'ampa!

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de l'escola ESTEL - GUINARDÓ és una associació sense ànim de lucre que està formada per totes les famílies de l’alumnat de l’escola.

A l'Escola Estel, l'AMPA és present en el Consell Escolar i treballa de bracet amb l'equip de mestres, contribuint activament en la millora de la qualitat de l'ensenyament conscient de la importància que té pels nostres fills i filles.

Coneix més l'AMPA
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort