Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Escollim dos representants de les famílies al Consell Escolar

Famílies, com ja ens ha informat l'escola, a finals de mes se celebren les eleccions al Consell Escolar.
Enguany cal escollir dos representants de les famílies per cobrir les vacants que s'han produït. 
El Consell Escolar és l'organisme en el qual estan representats el director de l'escola, el cap d'estudis, cinc mestres, un membre de l'equip d'administració i serveis, un representant de l'Ajuntament i cinc representants dels pares i mares (un d'ells en nom de l'AMPA).
Entre les funcions del Consell hi ha escollir el director i l'equip directiu del centre, establir les directrius del projecte educatiu, aprovar i avaluar el pla anual del centre, el pressupost, o promoure la renovació i conservació de les instal.lacions.
El dia de les eleccions és el proper 26 de novembre i el cens de pares i mares està exposat al taulell d'anuncis de l'escola. Qualsevol pare, mare o tutor de l'escola pot presentar una candidatura. Per fer-ho només cal tenir ganes de participar de prop en el projecte de l'escola. Formalment, per presentar una candidatura cal omplir el full a consergeria, fer-lo arribar a l'equip de gestió i donar a conèixer el vostre projecte a la resta de pares i mares.
Animeu-vos-hi! 
 

actualitat

tots som l'ampa!

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de l'escola ESTEL - GUINARDÓ és una associació sense ànim de lucre que està formada per totes les famílies de l’alumnat de l’escola.

A l'Escola Estel, l'AMPA és present en el Consell Escolar i treballa de bracet amb l'equip de mestres, contribuint activament en la millora de la qualitat de l'ensenyament conscient de la importància que té pels nostres fills i filles.

Coneix més l'AMPA
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort