Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Anglès
Des que es va produir la supressió de la sisena hora, des de l’AFA hem treballat per dotar el temps de migdia de contingut: aprofitament del temps, d’aprenentatge en el joc, de millora dels hàbits… Som conscients que el projecte educatiu més important que tenim entre mans són ELS NOSTRES FILLS i FILLES.

Hem fet un pas més enllà, i recollint diverses demandes vostres, HEM TREBALLAT PER PODER INCORPORAR L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA EN LA FRANJA HORÀRIA DE MIGDIA.

FUNCIONAMENT
Going Forward és l’empresa que imparteix l’activitat extraescolar d'anglès, sempre enfocant l’activitat des d'un punt de vista lúdic, i on el material de treball són cançons, jocs, interpretació de fragments d’algunes pel·lícules i reportatges. El professorat que actualment ve a l’escola és nadiu i amb molt bons resultats en l’ensenyament.

Les sessions es reparteixen segons el curs de l’alumne/a:

  • 1r, 2n i 3r: disposen d’una sessió de 45’.
  • 4t, 5è i 6è,: disposen de dues sessions de 45’ impartides en dies diferents.

L’horari establert es divideix en 2 franges horàries, la primera abans de dinar  i una segona després de dinar, estructurades en coordinació amb els horaris de piscina i de les activitats de reforç de l'escola SEP (Servei Escolar Personalitzat).

Informació sobre Going Forward i el contingut de l'activitat d'anglès al migdia per cursos.


TAULA D'HORARIS DEL CURS ACTUAL (2019-2020)

 DILLUNS   DIMARTS   DIMECRES    DIJOUS   DIVENDRES
12:45 -13:30 4t 4t
13:45 -14:30 3r 2n 1r


L’horari de l’activitat durant les setmanes de jornada escolar intensiva del mes de juny s’enderrerirà 30’ per tal d’adaptar-se a l’esmenat canvi de jornada.

 CIRCULAR INFORMATIVA JUNY 2019

Recordar-vos que, si bé l’activitat té una durada de tot el curs escolar (d'octubre a juny), en cas de voler-se donar de baixa, aquestes es faran efectives a finals del trimestre corresponent, i caldrà haver-ho notificat a la secretaria de l'AFA com a mínim amb dues setmanes d’antelació. Així mateix, la inscripció als cursos d’anglès al migdia es renova automàticament al curs següent. En cas que algú es vulgui donar de baixa, caldrà que ho notifiqui a la secretaria de l'AFA mínim 15 dies abans de la finalització del curs.


TAULA DE QUOTES 2019-2020 (Pendents d'aprovació Assemblea General)
Grup de 6 a 10 alumnes
(grup petit) 
Grup de 11 a 14 alumnes
(grup gran) 
1r a 3r curs 1 sessió setmanal de 45' 20 €/mes 18 €/mes
4t a 6è curs 2 sessions setmanals de 45' 36 €/mes 31 €/mes

Durant el mes de setembre s'enviarà una nova circular amb la informació detallada de l'inici del curs i dels horaris per cada grup.

CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort