Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Assemblea General 11 de novembre de 2010

Us recordem, tal i com es va comunicar en l'escrit de data 26 d'octubre de 2010, que esteu convocats a la propera Assemblea General que es celebrarà el proper dijous dia 11 de novembre de 2010 a les 21:00 hores, en primera i única convocatòria.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.

2.- Informacions del Director de l'escola.

3.- Informacions de la Presidenta i de les comissions de l'AMPA.

4.- Aprovació, si s'escau, dels comptes del curs 2009-2010.

5.- Aprovació, si s'escau, del pressupost pel curs 2010-2011.

6.- Incorporació de nous membres a la junta directiva de l'AMPA.

7.- Torn obert de paraules.

No oblideu que per celebrar el bon començament del curs acadèmic 2010-2011, esteu convidats a una copa de cava a les 20:45 h.
 
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort