Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Eleccions al Consell Escolar

Eleccions als Consells Escolars de Catalunya 2010.

Benvolgudes famílies, com ja us ha comunicat l'escola, enguany estem en el procés de renovació del Consell Escolar.

Aquestes eleccions es fan, per primer cop, en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya i amb la regulació del Decret d’autonomia dels centres educatius. Aquest Decret estableix el paper del Consell Escolar en el debat, aprovació i avaluació dels documents fonamentals dels centres, com ara el Projecte Educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre.

Com a part implicada en el procés educatiu dels nostres fills i filles, les famílies tenim el dret i l'obligació de participar-hi activament.

Des de l'AMPA us volem animar a que presenteu la vostra candidatura per la renovació d'una part de les mares i del pares que ens representen en aquest òrgan de govern de l'escola. Teniu de temps fins el 19 de novembre, dia que es proclamaran els candidats. Les eleccions seran el 26 de novembre.

Des d'aquí, us adrecem a algunes notícies que fan referència a aquest esdeveniment, així com a guies o butlletins a fi i efecte que pugueu ampliar informació.


Les eleccions als consells escolars se celebraran entre el 22 i el 26 de novembre.
Les associacions de mares i pares creuen que amb la nova Llei d'educació aquests òrgans tindran més poder.

lamalla.cat 15/11/2010 17:52h

FaPaC impulsa una campanya per fer una crida a les famílies a participar en les eleccions als consells escolars.

FaPaC 5/11/2010

Renovació dels consells escolars de centre 2010.

Consorci d'Educació de Barcelona

Guia Pràctica Consells Escolars de Centre 2010-2011 publicada per la FaPaC.Guia Pràctica Consells Escolars de Centre 2010-2011 Renovació dels consells escolars. Botlletí n.20 CEM.Renovació dels consells escolars.
Butlletí n.20 del CEM.

 
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort