Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Comissió de Dinamització
La Comissió de Dinamització és l’encarregada d’organitzar i portar a terme les festes i activitats que es celebren a l’Escola dirigides a tos els pares i mares.

A més de les festes de Carnestoltes, Sant Jordi i Sopar a la Fresca, aquesta Comissió s’encarrega d’organitzar el Casal d’Estiu i promoure debats i conferències a l’Escola, impartits per reconeguts professionals. S’intenta oferir, cada curs acadèmic, almenys dues conferències.

La voluntat de la Comissió és obrir aquestes activitats a tots el pares i mares de l’Escola Estel-Guinardó, gaudint de l’espai de l’Escola i potenciant al màxim la relació amb els nostres fills, així com les relacions entre les famílies.

Nom
David Jimenez
David Portell
Susana Acera
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort