Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Comissió de Relacions Externes
Aquesta comissió s'encarrega d'establir relacions amb entitats externes del món educatiu i familiar com la FAPAC, així com institucions públiques com l’Institut d’Educació, la Comissió de Seguiment del Consell del Barri o l’Ajuntament, amb comunicacions regulars o de forma presencial en diferents convocatòries.

A més treballa sent un vincle amb la resta d'escoles de la zona i amb el Districte en qüestions com ara els camins escolars, l’obertura d’extra-escolars i el consell de barri.
Nom
Alex Garbatkova
Sergi Oriola Ortega
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort