Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Comissó de Temps de Migdia i Piscina
El temps de migdia i de menjador està emmarcat dins l’horari escolar i en el mateix recinte de l’Escola i l’hem de diferenciar dels altres moments escolars identificant-lo amb una organització i gestió pròpies de l’AMPA, però continuant la línia pedagògica i de coordinació educativa del centre. Les dues hores i mitja de menjador s’han de repartir entre l’esbarjo i els torns de dinar establint l’organització del temps i dels espais coordinats amb el conjunt de persones que participen a l’escola. Els nostres objectius són menjar bé, ensenyar hàbits d’higiene, d’ordre i actituds de convivència en el menjador i en l’estona del pati. En aquest sentit l’AMPA gestiona el temps de migdia principalment en tres àmbits:
  • Coordinació de les activitats de menjador i de lleure de l’estona del migdia. El col·lectiu d’educadors i educadores del temps de migdia està integrat en el Pla educatiu de l’escola (la majoria contractades directament per l'AMPA i una part a través de l'entitat Kampi Ki Pugui). La coordinadora durant el curs 2016-2017 és la Raquel Saucedo.
  • Coordinació de l'activitat de piscina i anglès.
  • Supervisió del servei de menjador. Des del curs 2007-2008 el servei de menjador està gestionat per l’empresa SCORALEST, marca amb la que EUREST COLECTIVITADES SA opera per oferir serveis integrals als centres educatius. La principal tasca de la comissió és el control de la qualitat i la quantitat de menjar, supervisió i vist i plau final dels menús presentats per l’empresa. Amb aquesta finalitat, les persones que estem a aquesta comissió dinem de tant en tant a l’escola i realitzem reunions amb la Raquel Saucedo i també amb la Loli González que és la nostra cuinera, per contrastar opinions. D’altra banda mantenim periòdicament trobades amb els responsables d’Scoralest i el seu nutricionista.

Criteris organitzatius del temps de migdia.
Normes bàsiques reguladores del temps de migdia.
Educadors/es de temps de migdia.
Personal de cuina.Nom
Alicia Huguet
Anna Cànovas
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort