Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Comissió de Solidaritat
La comissió de solidaritat neix amb la voluntat de promoure iniciatives d'ajuda mútua entre les famílies de l'escola i per afavorir una xarxa d’intercanvi.
Nom
Berta Gasol
Marta Masdeu
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort