Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Suport docent

Biblioteca

La biblioteca de l’Escola Estel-Guinardó es va posar en funcionament el curs 1978-79. La biblioteca estava oberta durant el temps de migdia i els nens i nenes en feien ús lliurement. La Laura Parés, amb el suport del professorat, ha vetllat des dels seus inicis, pel bon funcionament d’aquest projecte.

La biblioteca s’ha anat enriquint amb més llibres (aproximadament tenim uns 8.000 exemplars) i amb una participació més activa dins l’Escola. Per a fomentar el plaer per la lectura, l’equip de mestres, amb el recolzament de l’AMPA, va apostar per incloure l’activitat de biblioteca dins l’horari escolar. Des d’aleshores, tots els alumnes de 1r a 6è tenen destinat un espai setmanal, d’una hora, per a la lectura a la biblioteca.
La Laura, juntament amb els tutors, fa un seguiment de la lectura de cadascun dels alumnes i els hi recomana el llibre que creu que els hi pot agradar i adequat a les seves edats, encaminant als petits lectors cap al plaer de gaudir d’un bon llibre.

Els curs 2005-2006, arrel de l’aprovació de la implantació de la sisena hora a l’escola pública, es va acordar en una assemblea extraordinària de l’AMPA seguir recolzant aquest projecte, alhora que vam veure la necessitat no només de mantenir la biblioteca, sinó de revisar-la per ampliar-la, enriquir-la i fomentar-la. ()

Material Escolar

El material és un cas clar de la col·laboració de l’AMPA amb l’Escola, ja que tot el material fungible (papers, llapis, llibres, etc.) que fan servir els nois i noies de l’Estel-Guinardó es proporciona a través de l’Escola. Això vol dir que no cal que ells portin res de casa. L’Escola fa la demanda a l’AMPA de les seves necessitats de material escolar, i aquesta el compra i el posa a disposició de tots.

Igual que els llapis, papers, colors, gomets, cartolines, etc., els llibres també formen part del material que l’AMPA posa a disposició de tot l’alumnat, sent un pas previ al que el Departament d’Educació anomena “socialització de llibres”. Són els llibres que l’Escola considera necessaris per l’ensenyament dels nostres fills i filles i que es poden aprofitar d’un curs per l’altre. Els llibres romanen a classe i els nois i les noies els fan servir quan es necessiten. Els llibres s’han de conservar en bon estat pel proper curs, i no s’han de comprar de nou cada any. Aquests llibres es renoven cada dos, tres o quatre anys, segons els continguts i, també, d’acord amb el pressupost que s’aprova amb la vocalia de tresoreria. Els únics llibres que han de comprar els alumnes són els de fitxes que s’han d’omplir al llarg del curs. ()

Sortides

L’Escola Estel-Guinardó, des de sempre ha valorat molt positivament les sortides de tipus cultural, musical, esportives i les que faciliten als infants el contacte amb la natura. Des de l’AMPA hi col·laborem en la part organitzativa: contractant els autocars, facilitant les targetes de transport públic, gestionant els pagaments de les activitats, i facilitant els acompanyants de cada sortida, que sempre són del grup d’educadors contractats pel servei de migdia. D’aquesta manera les persones que acompanyen als tutors de classe en les sortides coneixen perfectament els infants i viceversa. ()

Colònies

A l’igual que les sortides, les colònies també formen part del projecte educatiu de l’Escola, i es realitzen de P4 a 6è, també amb acompanyants proporcionats per l’AMPA.

Les colònies es fan conjuntament per cicles. P4 i P5 marxen dos dies, i la resta de cicles, 1r i 2n, 3r i 4t, i 5è en marxen tres. Les colònies dels de 6è són 3 dies que passen a la neu. ()

 
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort