Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Temps de migdia
El temps de migdia, com una continuació del projecte educatiu de l’Escola, és un temps d’educació a l’hora de dinar i educació en el lleure. L’horari que comprèn és la franja que va de 12:30 a 15 hores. Els nostres fills i filles, durant aquestes dues hores i mitja, mengen, juguen, fan treballs o extraescolars i els més petits, els de P3, fan la migdiada. Aquestes dues hores i mitja són responsabilitat de l’AMPA, d’acord amb la delegació feta pel Consell Escolar.

L’Escola Estel-Guinardó, disposa de cuina pròpia renovada totalment l’any 2005. Actualment, està gestionada per l’empresa Scolarest, que és qui confecciona els menús amb l’assessorament de professionals experts en nutrició, i l'AMPA supervisa el servei.

Aquest servei es sol·licita a la secretaria de l’AMPA. Us podeu donar d’alta per a tot el curs, durant un període de temps determinat, o bé utilitzar el servei de forma esporàdica. Trobareu les quotes en l’apartat de tresoreria.

 
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort