Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Organismes i entitats públiques
Mostra'n 
1   Link   Ajuntament de Barcelona
Lloc web de l'Ajuntament de Barcelona.
2   Link   Ajuntament de Barcelona. Consell Escolar Municipal de Barcelona.
El CEMB, és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi.
3   Link   Ajuntament de Barcelona. Educació.
Pàgina web del departament d'educació de l'ajuntament de Barcelona.
4   Link   Ajuntament de Barcelona. Projecte educatiu de ciutat de Barcelona.
El Projecte educatiu de ciutat de Barcelona (PEC B) és un instrument de governança educativa, que es basa en la participació ciutadana, la planificació estratègica i la corresponsabilitat social en l'educació formal, no formal i informal.
5   Link   Consorci d'Educació de Barcelona.
El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) és un ens instrumental de caràcter associatiu que ha estat creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per gestionar de manera conjunta l’educació a la ciutat de Barcelona.
6   Link   Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família.
Pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família.
7   Link   Generalitat de Catalunya. Departament d'educació.
Pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Departament d'educació.
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort