Iniciar Sessió
  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Quotes 2018 / 2019
Imports aprovats a l'Assemblea General de l'AMPA  2018

Quotes generals
Quota socis (per família i any) 13,00 €
Quota socis família nombrosa (50%) 7,50 €
Quota AMPA (per alumne/a i mes) 19,00 €
Quota sortides (per alumne/a i mes) P3 10,00 €
P4 19,00 €
P5 19,00 €
1r 22,00 €
2n 22,00 €
3r 22,00 €
4t 22,00 €
29,00 €
46,50 €A més d’aquests conceptes, l’AMPA també gestiona altres activitats que només paguen els alumnes que les fan servir:

Quota servei de migdia
Per mes sencer
Servei de menjador
Activitats i materials

122,00 €
110,00€
12,00€

Per dies esporàdics 6,70 €


Quota servei d’acollida
Matí. Mes complert 21,00 €
Matí. Dies esporàdics 4,00 €
Migdia (12:30 a 13:00). Mes sencer 8,00 €
Migdia (12:30 a 13:00). Dies esporàdics 2,00 €
Tarda (Kampi Ki Pugui) + info


Quota mensual activitat de piscina
P4 i P5 (acompanyament)
10,00 €
1r (acompanyament i curset) 12,00 €
2n, 3r, 4t i 6è (acompanyament i curset) 23,00 €
5è (acompanyament i curset) 21,00 €


Quotes extraescolars
Activitats extraescolars i d'acollida de tarda (Kampi Ki Pugui) +info
Anglès al migdia (Going Forward) +info

Quota Casal d’Estiu
La quota del casal d’estiu és per setmanes, i la marca l’Ajuntament cada any quan se’n sol·licita l’homologació del mateix. Això permet que determinats serveis del casal els pagui l’Ajuntament i no hi hàgim de fer front des de l’AMPA.+info
1 CONEIXES L'AMPA? Comissió de Comunicació
CEIP ESTEL-GUINARDÓ logohort